Cảm ơn Bạn đã đăng ký

Email xác nhận sẽ gửi đến bạn trong 5 phút nữa, Bạn xác nhận thông tin với 3 bước bên dưới nhé.

1

Kiểm tra Email

Bạn đăng nhập vào hộp mail đã đăng ký


2

Tìm Email xác nhận

Tìm email có tiêu đề "Xác nhận đăng ký Mã Giảm Giá Tốt". Nếu không có, bạn kiểm tra thư mục SPAM nhé

3

Click link xác nhận


Click vào link xác nhận hoàn thành đăng ký.