Cập Nhật Mã Giảm Giá Mua Sắm Mỗi Ngày

Menu
Menu

Khuyến Mãi Hấp Dẫn

Fahasa khuyến mãi – YOLO Đón Chờ FAHASA DAY

Khuyến mãi

Nội dung_x000D_
1.1 Đối với quốc văn: _x000D_
ĐH TỪ 200K Nhập mã FA GIẢM THÊM 5% _x000D_
ĐH TỪ 500K Nhập mã HA GIẢM THÊM 8%_x000D_
ĐH TỪ 700K Nhập mã SA TRỞ LÊN GIẢM THÊM 10%_x000D_
Lưu ý: Mã giảm chỉ áp dụng cho đơn hàng sách lẻ Quốc Văn không áp dụng cho sách Ngoại Văn, ĐH Sỉ và một số sản phẩm đặc biệt khác. _x000D_
1.2 Đối với ngoại văn: _x000D_
ĐH TƯ 200K Nhập mã NGOAI GIẢM THÊM 3%_x000D_
ĐH TỪ 500K Nhập mã VAN GIẢM THÊM 5%_x000D_
ĐH TỪ 700K Nhập mã FHS GIẢM THÊM 10%_x000D_
Lưu ý: Mã giảm chỉ áp dụng cho đơn hàng sách lẻ Ngoại Văn, không áp dụng cho ĐH Sỉ, sách ELT và một số sản phẩm đặc biệt khác.
Cập nhật mã giảm giá mua sắm Online mỗi ngày tại Mã giảm giá tốt